Kadra

Arletta Lenkiewicz

Funkcja: Dyrekcja

informatyka

Renata Gibes

Funkcja: Dyrekcja

wicedyrektor - wychowanie fizyczne

Aneta Okonowska

Funkcja: Dyrekcja

wicedyrektor - matematyka

Dagmara Pawlicka

Funkcja: Administracja

sekretarz szkoły

Ewa Michalska

Funkcja: Administracja

Starszy referent

Dagmara Chak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca świetlicy- informatyka

Izabela Zeszutek

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca świetlicy

Elżbieta Bibrowska

Funkcja: Nauczyciel

język polski

Agnieszka Drubko

Funkcja: Nauczyciel

język polski

Izabela Chmielewska

Funkcja: Nauczyciel

język polski

Agata Ciechanowicz

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

Lidia Frąckowiak

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

Agata Guzek

Funkcja: Nauczyciel

plastyka, muzyka

Agnieszka Kaszubska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna

Iwona Kis

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Beata Kociubska

Funkcja: Wychowawca

wychowawca świetlicy

Anna Konarzewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

Teresa Koncikowska

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne

Małgorzata Leszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

język polski

Halina Łukasik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna

Aleksandra Marszałek

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

Beata Rybińska

Funkcja: Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

Paweł Nykiel

Funkcja: Nauczyciel

informatyka, technika

Renata Olszewska

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca świetlicy

Agnieszka Osińska - Szpur

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Jolanta Pater

Funkcja: Nauczyciel

matematyka, fizyka

Ewa Piniaś

Funkcja: Nauczyciel

przyroda, geografia

Małgorzata Rykowska

Funkcja: Nauczyciel

muzyka

Michał Sadowski

Funkcja: Nauczyciel

historia, przyroda, etyka

Jadwiga Spera

Funkcja: Nauczyciel

historia, wos

Sławomir Skonieczny

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Dagmara Strzelecka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Anna Wątor

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Małgorzata Wesołowska

Funkcja: Nauczyciel

przyroda, chemia, biologia

Piotr Wierzbicki

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

Elżbieta Wróbel

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

Mirosława Ziółkowska

Funkcja: Nauczyciel

matematyka

Karolina Chmielewska

Funkcja: Nauczyciel

biologia

Katarzyna Żurek

Funkcja: Nauczyciel

religia, logopedia

Tomasz Botwina

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

Iwona Kubiak

Funkcja: Nauczyciel

religia

ks. Marcin Kunat

Funkcja: Nauczyciel

religia

Monika Chapman

Funkcja: Nauczyciel

język niemiecki, Wychowanie do życia w rodzinie

Barbara Dawiec

Funkcja: Nauczyciel

Język angielski/ Wychowawca świetlicy

Ewa Kwaśniewska

Funkcja: Bibliotekarz

Beata Łukiewicz

Funkcja: Nauczyciel

matematyka

Szczepan Dębowski

Funkcja: Nauczyciel

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewelina Dzija

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie przedszkolne/ Wychowawca świetlicy

Zuzanna Raciniewska

Funkcja: Nauczyciel

Język angielski

Ewa Rekowska

Funkcja: Pedagog

Pedagog

Joanna Samojłowicz

Funkcja: Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna/ Etyka

Weronika Zgodzaj

Funkcja: Psycholog

Psycholog